KInTe

III KONFERENCJA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

www.kinte.pl

KINTE - KONFERENCJA INNA NIŻ WSZYSTKIE
KINTE, to konferencja naukowo-techniczna dla ludzi pragmatycznych ze zmysłem technicznym. KINTE to konferencja stworzona przez praktyków dla praktyków, z myślą o praktykach.
Ideą konferencji od początku była koncentracja na uczestnikach, ich potrzebach i problemach oraz możliwość cyklicznych spotkań w celu wymiany doświadczeń i możliwość rozmów z innymi uczestnikami na sesjach plenarnych lub kuluarowych o problemach szeroko rozumianego przemysłu. Najwazniejszym celem jest jednak troska o nieustanny rozwój wszystkich uczestników, którzy poprzez aktywny udział maja możliwość: wysłuchania referatów, wygłoszenia referatu oraz udziału w praktycznych warsztatach technicznych.
Odmienność KINE od innych konferencji wynika z faktu zarówno z udziału samych uczestników z referatami z własnych wdrożeń i projektów przemysłowych oraz organizacji towarzyszących KINTE trzydniowych warsztatów technicznych z zakresu zintegrowanych rozwiązań automatyki.

MISJA KONFERENCJI
Podjęcie wyzwania organizacji konferencji naukowo – technicznej stanowi odpowiedź względem wyraźnej potrzeby wymiany doświadczeń praktycznych oraz zawodowych pomiędzy Fachowcami z branż przemysłowych zastosowań automatyki, elektrotechniki, elektroautomatyki, mechaniki, mechatroniki i informatyki a producentami sprzętu i dostawcami usług. Natomiast to, co z czasem stało się jeszcze wazniejszym aspektem KINTE, to możliwość zdobywania nowch doświadczeń praktycznych poprzez aktywny udział w samej konferncji i w warsztatach.

KINTE NIE JEST KONFERENCJĄ TARGOWĄ O PRODUKTACH.

POPRZEDNIE EDYCJE
Zachęceni sukcesem z poprzednich lat oraz deklaracjami osób, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w poprzednich edycjach Konferencji KINTE, postanowiliśmy kontynuować nasze dzieło. Uczestnikom, zaleznie od zainteresowania, proponujemy interesujące bloki tematyczne do wyboru - warsztaty praktyczne połączone z zajęciami ćwiczeniowymi realizowanymi w małych grupach. Atmosfera na KINTE jest bardzo ciepła i przyjazna. Pozwala swobodnie wyrażać własne opinie, wymienić poglądy i spostrzeżenia, zyskując przy tym możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy oraz dając głębokie źródło czerpania z doświadczeń innych fachowców - przedstawicieli róznych branż przemysłu.

PRELEGENCI MUSZĄ WYKAZAĆ SIĘ DOŚWIADCZENIEM PRAKTYCZNYM.

TEMATYKA III EDYCJI KONFERENCJI
Tematyka konferencji jest wielodyscypilinarna i skupia wokół siebie zarówno producentów maszyn, jak również dostawców produktów i rozwiązań technicznych, pracowników firm produkcyjnych, zajmujących się w codziennej pracy wdrażaniem nowych rozwiązań i technologii, utrzymaniem ruchu, prewencją, nadzorem i monitorowaniem produkcji, logistyką oraz planowaniem wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami w zarządzaniu.

PRODUCENCI ROZWIĄZAŃ DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Uczestnictwo w konferencji zaproponowano przedstawicielom firm z określonych branż przemysłu, producentom maszyn, producentom rozwiązań dla automatyki przemysłowej oraz użytkownikom końcowym. Będą to głównie Kontrahenci oferujący kompleksowe i zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie elektrotechniki, automatyki, informatyki, mechaniki, mechatroniki, usług i oprogramowania, mające zastosowanie w aplikacjach przemysłowych, maszynach, ich modernizacach i retrofitach, serwisach, komunikacji przemysłowej, bezpieczeństwie maszyn, szkoleniach specjalistycznych i dystybucji urządzeń dla automatyki.

PRELEGENCI REPREZENTUJĄCY PRODUCENTÓW PRZEDSTAWIAJĄ ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA ORAZ BAZĘ WIEDZY A NIE INFORMACJE HANDLOWE I KATALOGOWE O PRODUKTACH.

PRACOWNICY ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, PRODUCENCI SPRZĘTU I FIRMY INTEGRATORSKIE
Wzorem poprzednich lat zachęcamy do udziału, szczególnie do wystąpienia z własnym referatem, na bazie opracowania w postaci prezentacji obejmującej aktualną problematykę opisująca wykonane wdrożenie lub zrealizowany aplikacyjnie projekt.

PRZYSZŁOŚĆ
KINTE została zaplanowane jako trzydniowe spotkanie specjalistów w myśl, że tego, że integruje nas doświadczenie, łączy nauka a przewodzi technika.
Wyrażam głęboką nadzieję, iż wspólnie zdołamy przekształcić KINTE w organizowaną regularnie ogólnopolską konferencję naukowo – techniczną, skupiającą wokół siebie osoby należące do inteligencji technicznej, ludzi chcących podejmować trudną problematykę rozwijania i wdrażania najnowocześniejszych technologii w Polsce, czyniąc nasz kraj choć trochę niezależnym.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Finansowo konferncję KINTE współtworzą uczestnicy i sponsorzy. Sponsorzy współtworzą część konferencyjną, warsztatową, integracyjną i biesiadną. 
Uczestnicy mogą zgłaszać tematy, uwagi i własne propozycje oraz dzielnie uczestniczą w każdej formie aktywności zaplanowanej na KINTE.

UWAGA DO SPONSORÓW

Firmy zainteresowane współudziałem w konferencji prosimy o kontakt na adres: konferencja@kinte.pl

Zaintersowanych uczestników prosimy o przesyłanie własnych propozycji, wszelkich sugestii i uwag.

Do zobaczenia na KINTE!

Z wyrazami szacunku
Mariusz Jabłoński

UWAGA: Stosowne formularze rejestracyje zostaną udostępnione w najbliższym czasie.

UWAGA: Wszelkie prawa zawarte w niniejszym portalu oraz jego wszystkie elementy podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności koncepcji graficznej i logicznej, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, zawartych zdjęć, baz danych i prezentowanych informacji, logotypów, znaków graficznych oraz treści merytorycznych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).

ORGANIZATORZY KINTE

Informacje o konferencji

KINTE - Konferencja Innowacyjnych Technologii Maszyn i Urządzeń Przemysłowych stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby pracowników służb utrzymania ruchu polskiego przemysłu. KINTE pozwala uczestnikom na bezpośredni kontakt z najnowszymi rozwiązaniami oraz szeroką wymianę doświadczeń praktycznych i zawodowych pomiędzy uczestnikami. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele wiodących firm z różnych branż produkcji i wydobycia oraz liderzy w branży automatyki przemysłowej.

Organizator, Sponsorzy i Partnerzy

Organizator
CENTRUM SIMLOGIC.

Partner Merytoryczny
INSTYTUT AUTOMATYKI PŁ
Partner Merytoryczny

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI PŁ

Partner Szkoleniowy
CENTRUM SZKOLENIOWE SIMLOGIC.